Energielabel

 

 

 

   

 

      Algemeen:

Energielabel nieuwbouw volgens de EPC

De rekenkern voor het energielabel nieuwbouw is opgebouwd volgens de NEN 7120. Vanaf 1 juli 2012 is dat de overkoepelende bepalingsmethode voor de energieprestatie van nieuwbouw- woningen en utiliteitsgebouwen.

Minister Spies heeft de vernieuwing van de EPA methodiek (EPG) voor langere tijd uitgesteld (mogelijk tot 2015). De NEN 7120 is reeds vanaf 1 juli 2012 ingegaan voor de EPC (EnergiePrestatieCoŽfficiŽnt)  methodiek en is daardoor van toepassing op alle bouwaanvragen.

Het energielabel nieuwbouw dat ook wel nieuwbouwlabel of opleveringslabel wordt genoemd wijkt af van het energielabel voor bestaande bouw en is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven op de bestaande bouw. Met de vernieuwde EPG rekenkern voor nieuwbouw kunnen er scores worden behaald tot en met A++++. De score van het energielabel nieuwbouw wordt bepaald op basis van de berekende en gecontroleerde EPC waarde en niet zoals bij het energielabel bestaande bouw d.m.v. de energie index (EI).


Energielabel nieuwbouw woningen

Het huidige energielabel voor woningen dat wordt berekend met een EI voldoet prima voor de bestaande bouw. Echter wanneer dezelfde methode wordt toegepast op nieuwbouw woningen met de beste materialen van nu is er meestal geen hogere score te behalen dan een A+ label.

Door de vernieuwde EPC rekenkern volgens de NEN 7120 kunnen er nu labelscores worden behaald variŽrend van G tot en met A++++. Om te kunnen voldoen aan een meer nauwkeurige rekenmethode voor nieuwbouw is op initiatief van de Lente-akkoord partijen en Agentschap NL besloten meer aan te sluiten op de EPC berekeningsmethodiek.

In de onderstaande tabel worden de overeenkomstigheden weergegeven.

EPC (woningbouw)

Label

EPC ≤ 0,2

A ++++

0,2 < EPC ≤ 0,4

A +++

0,4 < EPC ≤ 0,6

A ++

0,6 < EPC ≤ 0,8

A +

0,8 < EPC < nog onbekend

A

Op basis van de verstrekte EPC berekening kan er vooraf een prognode gedaan worden van de hoogte van het te behalen energielabel. De gecertificeerde EPN adviseur controleert op locatie of de gerealiseerde woning voldoet aan hetgeen in de EPC berekening was voorspeld. Hierbij valt te denken aan de grootte van de oppervlaktes, de toegepaste installaties, de isolatiekwaliteiten en diktes en of de kwaliteitsverklaringen op de juiste manier toegepast zijn in de EPC berekening.

De gecertificeerde EPN adviseur zal na zijn bevindingen mogelijk een herberekening toepassen waarna het energielabel nieuwbouw kan worden uitgegeven. In dit proces zal een samenwerking tussen de adviseur en de gemeentelijke handhaver van Bouw en Woningtoezicht plaatsvinden.


Energielabel nieuwbouw utiliteit

Tot op heden is er nog geen bepalingsmethode vastgelegd waaraan het energielabel nieuwbouw voor utiliteitsbouw dient te voldoen. De focus ligt op dit moment bij alle partijen in de woningbouw.

 

 

 

 

Eigendom:

Energielabel voor woning

Op een energielabel kan men zien hoe zuinig een woning is en wat men eventueel kan verbeteren. Dit kan onder ander zijn Spouwmuurisolatie, Vloerisolatie tot de verwarminginginstallaties.

De belangrijkste informatie wat men uit een energielabel kan houden is hoe energie zuinig is een huis. Deze label is verplicht sinds 1 januari 2008 voor huiseigenaren die een huis gaan verkopen of verhuren.

In Nederland moeten gebouwen steeds energiezuiniger worden, daarom krijgt het label steeds meerwaarde. Een groen label (klasse A, B, of C) kan daarom ook nog een veel betere prijs opleveren.

 

Wat staat er in de energielabel ?

In de energielabel kunt u allerlei informatie vinden over hoe energiezuinig uw woning is. 

Zo kunt u informatie vinden over:

         de isolatie van dak, gevel, muren,ramen en vloeren.

         hoe het energieverbruik is van de installaties van verwarming, ventilatie en warm water.

         hoe u eventueel de woning energiezuiniger kunt maken.

Dit energielabel moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur en dit label is 10 jaar geldig.

 

Geen energielabel nodig

Er zijn een aantal gebouwen waarbij geen energielabel nodig is. 

Dit geldt voor :

        alleenstaande gebouwen met een oppervlakte van minder dan 50 m2

         bouwketen, noodwinkels, noodlokalen, directie en schaftlokalen op bouwlokaties

         fabriekshallen

         kerken

         logiesgebouwen die niet verwarmd zijn

         monumenten

         woonwagens

 

Nieuwe regels vanaf 1 januari 2013

Planning van nieuwe regels gelden hieronder naar verwachting vanaf 1 januari 2013. 

De inwerkingtrede is nog afhankelijk van de Tweede en de Eerste Kamer.

         Verplichte energielabel overdracht bij notaris.

         Bij het ontbreken van energielabel 10% minder huur.

         Een label individueel of collectief bij appartementen.

         EPC-berekening van gebouwen jonger dan 10 jaar niet meer toegestaan.

         Energielabels zijn verplicht om in advertenties te vermelden.

         In publieke gebouwen met een oppervlakte van 500 m2 moet een energielabel zichtbaar zijn.

         Europese richtlijnen die aangeven de energieprestatie van gebouwen.  

 

EPA ook wel maatwerkadvies genoemd

EPA staat voor EnergiePrestatieAdvies. Een EPA is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe men energie kan besparen. Zoín onderzoek wordt door een gecertificeerde EPA-adviseur uitgev advisieur gaat bij u thuis kijken waar u energie kunt besparen en hoeveel u eventueel moet gaan investeren en hoe u dit op lange termijn gaat terugverdienen.

 

 

 

 
 Huur:

Wat verandert er?

  • De bestaande woningwaarderingspunten voor de rubrieken verwarming en isolatie worden vervangen door een waardering op basis van het energielabel van de woning. Het onderdeel 'per verwarmd vertrek' blijft bestaan.
  • Woningen zonder label worden ingeschaald op het bouwjaar.

Huidige of nieuwe woningwaarderingsstelsel?


Verhuurders zijn sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te verstrekken aan nieuw te verhuren woningen. U kunt controleren of er een energielabel voor uw woning is door dit te vragen aan uw verhuurder of op de website www.ep-online.nl. U ziet daar of er een (officieel geregistreerd) energielabel is voor uw adres.

  • Ja, er is er een energielabel aanwezig. Dan geldt het nieuwe WWS per 1 juli 2010.
  • Nee, er is geen energielabel aanwezig. Als u een huurcontract heeft van nŠ 1 januari 2008 en de verhuurder heeft verzuimd een energielabel aan uw woning te geven, dan geldt het energielabel uit de tabel links met het bouwjaar van uw woning.
  • Nee, er is geen energielabel aanwezig. Als u huurcontract vůůr 1 januari 2008 is, dan blijft het huidige puntenstelsel gehandhaafd en gaat de wijziging voor u pas in per 1 januari 2012.

Wat kan de wijziging voor  gevolgen hebben?


Het puntentotaal voor uw woning kan veranderen. Dit kan tot gevolg hebben dat er een andere maximale huurprijs voor uw woning gaat gelden. Een andere maximale huurprijs hoeft echter geen gevolgen te hebben voor de feitelijke huurprijs. De feitelijke huurprijs is de huur die u nu betaalt. Die ligt meestal onder de maximale huurprijs. De wijziging zal met name gevolgen hebben voor woningen met een  energielabel, bijvoorbeeld label G. Die krijgen namelijk 0 punten in de nieuwe rubriek energieprestatie. Woningen waarbij de huur door de wijziging van het wws hoger komt te liggen dan de (nieuwe) maximale huur, hebben recht op huurverlaging. Dat kan echter pas vanaf 1 januari 2012. Tot die  tijd kan de huur worden bevroren.

Huurcommissie


Het kan zijn dat de verhuurder dit soort veranderingen automatisch doorvoert, anders kunt u naar de huurcommissie. De huurcommissie is ook bevoegd om een onderzoek in de woning te doen, waarbij zij controleert of het energielabel dat is afgegeven, correct is. Dat laatste zal zij alleen doen als een afwijkend energielabel reden kan zijn voor huurverlaging of -bevriezing. En als de huurder motiveert waarom hij denkt dat het label niet  zou kloppen.

 

 

 

Energie Label Aanvraag Energie Label  Aanvraag Emailen - Concept -

 

    

06 - 55 68 0888

e-Mail

0578 - 57 32 26

0578 - 61 79 04

Route & Openingstijden

 

Linked In

Blogger

YouTube

Twitter

Bibliotheek

 

 Copyright © 2008 - 2014