Beheer en Onderhoud

 

 

 

                                             

Met goed beheer en duurzaam onderhoud van een gebouw kan een langere levensduur van gebouwen behaald worden die ook op de langere termijn aangenaam zijn om in te wonen, te werken of te recreŽren. of het nu gaat om gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg, industrie of gemeente. Van belang is dat het gebouw de aandacht krijgt die het nodig heeft. Dat begint bij een goed meerjarenonderhoudsplan. 

      

Basic Data Management

Een beheerder is een gegevens set die betrekking heeft op specifieke objecten: gebouwen en gebouwencomplexen.

FinanciŽle jaren kunnen worden toegevoegd, beheerd en gesloten. Nadat u een nieuw financieel jaar hebt toegevoegd, kunt u de budgetten van een bepaald financieel jaar overnemen.Een financieel jaar kan alleen worden gesloten als alle budgetten die eraan zijn gekoppeld, ook worden gesloten. U kunt budgetten die aan een bepaald financieel jaar zijn gekoppeld in ťťn keer sluiten. Eindgebruikers kunnen in een keuzelijst een urgentie selecteren voor de termijn waarbinnen een order moet worden uitgevoerd. Eindgebruikers kunnen de urgentie en impact van het incident met betrekking tot een order invoeren. Voor een prioriteitenmatrix worden de impact en urgentie van een order vermenigvuldigt en de uitkomst wordt vervolgens afgestemd op het juiste urgentiebereik. Omdat er een vastgestelde prioriteit is gekoppeld aan elk urgentiebereik, wordt aan orders met een opgegeven impact en urgentie automatisch een prioriteit toegewezen voordat deze worden voltooid.

Met elementclassificatie worden bedrijfsartikelen geclassificeerd waarvoor preventief onderhoud vereist is: gebouwelementen en apparatuur. Het Nederlandse systeem NL-SfB en het Britse systeem CL-SfB zijn twee voorbeelden van soortgelijke, veelgebruikte classificatiemethoden. Aan elke elementclassificatie wordt een eigen code toegewezen. Omdat er verschillende classificatiemethoden worden gebruikt in verschillende landen en branches, biedt Erik de mogelijkheid om meerdere classificatiemethoden te gebruiken.

Artikelgroepen bevatten alle artikelen/bedrijfsmiddelen die door klanten van faciliteitenbeheer kunnen worden besteld. Bij Erik zijn drie hoofdartikelgroepen beschikbaar:

-         Inventarisgroepen

-         Inkoopartikelgroepen

-         Catalogusartikelgroepen

Inkoopartikelen zijn artikelen die moeten worden aangeschaft bij externe partijen voordat ze kunnen worden besteld door klanten van faciliteitenbeheer. Wanneer artikelen worden besteld bij een leverancier, worden ze inkoopartikelen genoemd. Dezelfde artikelen worden catalogusartikelen genoemd wanneer ze worden verstrekt aan de klant van faciliteitenbeheer die ze heeft besteld.

Tariefgroepen voor reserveringseenheden worden gebruikt als kostenberekeningsmethode voor reserveringskosten. Een tariefgroep is een gedetailleerde verzameling tariefbedragen (per uur, ochtend, middag, nacht, enzovoort) en annuleringskosten voor een specifiek type reserveringseenheid. U kan dan het beste mogelijke opstellingen koppelen aan elke ruimte-eenheid Een onderzoekstandaard die is gebaseerd op de NEN 2767-methode, bestaat uit een reeks waarden op verschillende niveaus voor Omvang, Intensiteit en Urgentie om de Conditiescore van een inventariselement te berekenen. NEN 2767-1 geeft een methode om de conditie van bouw- en installatiedelen op objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. In de methodiek is gesteld dat de invloed op de bedrijfsvoering geen relatie heeft met de conditie en gebrekencatalogus is het resultaat van een thematische categorisatie van gebreken in of op inventariselementen en gebouwelementen. U kunt bijvoorbeeld gebreken groeperen op land, locatie of reparatiemethode.

Een gebrekenclassificatie is een filter dat u kunt toepassen op een gebrekencatalogus om te filteren op relevante gebrekenlijsten en gebreken. Een gebrekenlijst bevat koppelingen naar alle mogelijke gebreken die in of op een specifiek inventariselement of gebouwelement kunnen plaatsvinden. Een gebrek is een defect, tekort of verval van een inventariselement of gebouwelement.

 

 

Tekeningen

Standaarden voor meeteenheden zoals de Nederlandse NEN2580-norm worden gebruikt om het netto- of bruto-oppervlak van een ruimte te bepalen als de ingesloten vides of bouwelementen aanwezig zijn. Als het oppervlak van de ingesloten vide of het ingesloten bouwelement onder de gegeven drempelwaarde ligt, wordt het oppervlak niet van de omliggende ruimte afgetrokken. Hoewel het niet mogelijk is om een volledige standaard te handhaven bij ruimtenormen, kunt u de drempelwaarden opgeven voor ingesloten vides en bouwelementen. Bij het importeren van de AutoCAD-tekeningen worden deze drempelwaarden gebruikt om het oppervlak te berekenen en om de tekening te converteren naar een CAD Integrator-bestand.

 

Service Level Agreements

In organisaties voor faciliteitenbeheer worden steeds meer Service Level Agreements gebruikt. SLA's zijn overeenkomsten tussen een organisatie voor faciliteitenbeheer en interne of externe klanten, die betrekking hebben op het niveau voor de geleverde services.

Een SLA kan uit een of meer kostenonderdelen bestaan, zoals materiaalkosten en manuren. Deze kosten moeten worden opgegeven met betrekking tot tijd, omdat deze tijdens de geldigheidsduur van de SLA kunnen fluctueren. Daar kunt u kostenperioden definiŽren voor elke SLA. Met SLA-zoekprioriteiten kunt u een prioriteit toewijzen aan een combinatie van velden bij het zoeken naar SLA's. Sommige SLA's zijn van toepassing op een volledige organisatie, terwijl andere van toepassing zijn op een specifieke combinatie van elementen.

 

 

 

Copyright © 2008 - 2015